Házirend

Nándi Nyaraló házirend

Kérjük fordíts néhány perc figyelmet házirendünkre:

Hogy biztosítsuk a ti kellemes pihenéseteket és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha megismerkednél házirendünkkel.

A házirend be nem tartása a foglalás lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.

Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni az adatfelvétel miatt a személyes okmányait (útlevél vagy személyi igazolvány). Ha a vendég előzetesen feltöltötte az adatait a Vendégem alkalmazásba, csupán egy személyes ellenőrzés szükséges a szállásadó részéről. 

Vendégeink a nyaralót csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el. A díjrendezés készpénzzel, illetve banki utalással lehetséges.

A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek megőrizni.

Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.

A szálláshelyen hangoskodni, a szomszéd szálláshelyeken tartózkodók pihenését zavarni napszaktól függetlenül szigorúan tilos.

A nyaraló jellemzően nem dohányzó, így kérjük vendégeinket, hogy csak a kijelölt helyen dohányozzanak.

Vendégeink a nyaralót 15:00 órától foglalhatják el
A távozás napján kötelesek a szálláshelyet elhagyni 10:00-ig, hogy ki lehessen takarítani és előkészíteni más vendégeknek, akik utánatok érkeznek és jogukban áll 15.00-tól elfoglalni a szállást. A szállást, amelyet lefoglaltatok, olyan állapotban kell elhagynotok, amilyenben az érkezésetekkor volt – rendben és sértetlenül.

A szállásról kizárható az a személy, aki:
– bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
– saját vagy más testi épségét veszélyezteti
– a pihenni vágyó vendégek nyugalmat zavarja.

A nyaraló teljesen felszerelt. A nyaralóból távozáskor hiányzó felszereléséért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak, melyet jelen házirend aláírásával elfogadnak.
A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a tulajdonost nem terheli.

Amennyiben elhagyod a nyaralót kérjük, hogy minden esetben zárd be az ajtót és az ablakokat, valamint elektromos berendezéseit, légkondicionálót ne hagyd bekapcsolt állapotban.

A nyaralóban és a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségben és területen napszaktól függetlenül kérjük, tartózkodj minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől.

A szálláshely belső és külső részébe szigorúan tilos beengedni olyan személyeket, akik nem használói annak a szállásegységnek. Amennyiben a szállásadó észrevesz olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek bejelentve a foglalás során, akkor a tulajdonosnak teljes körű jogában áll lemondani a szállást minden vendég részére.

Tilos minden olyan tevékenység, mely jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért.

Háziállatokat a nyaralóba behozni tilos!
A tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és ha megbontja a békét. A szállás lemondása esetében, a házirend megsértése miatt, a vendégnek nem fizetődik vissza semmi sem, függetlenül a rövidített időszakra.

A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.

A házirend által nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás kérdésben a felek a Szarvasi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Minden panaszt akkor veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt vannak jelentve. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

A nyaralóban mindenki saját felelősségére tartózkodhat.